NOTE: English version of Disclaimers and Principles of processing of personal data can be found here.

Prohlášení

Zřeknutí se zodpovědnosti

Informace uváděné na www.PrimalZdravi.cz jsou určené ke vzdělávání návštěvníků stránek. Tyto informace nemohou nahradit konzultaci s lékařem. Změny vašeho životního stylu doporučuji konzultovat předem s vaším praktickým lékařem. Pokud máte pochybnosti nebo otázky týkající se konkrétně vašeho zdravotního stavu nebo léků, které berete, kontaktujte také svého ošetřujícího lékaře.

Uveřejněné články a názory jsou založeny na výsledcích nejnovějších vědeckých studií a jsou zveřejněny v dobré víře a s přesvědčením, že pomohou k lepšímu zdraví.

Autor nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv skutečné nebo domnělé škody údajně vzniklé na základě zde zveřejněných informací.

Jste plně zodpovědní za svá rozhodnutí týkající se zdraví a životního stylu.

Zásady Zpracování Osobních Údajů 

Důvody zpracování

Pokud jste mým zákazníkem nebo odběratelem novinek, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Všechny lhůty, které jsou v těchto zásadách Zpracování osobních údajů uvedeny, jsou počítány podle obecných pravidel pro výpočet lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovených v letech nebo kalendářních dnech.

Kdo je správce?

Jsem Miroslav Kec, bydlištěm Lubno 247, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 76279472, a provozuji internetovou stránku www.PrimalZdravi.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: podpora@PrimalZdravi.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. plánování schůzek, párování online formulářů s Vaší osobou).
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání informačních emailů o novinkách na mých webových stránkách nebo o změnách mých služeb. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od ukončení poslední smlouvy o poskytnutí služby. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografická dokumentace
  Pokud mi k tomu udělíte souhlas, mohu Vaše fotografie spolu s referencí na mé služby vystavit na svých webových stránkách a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zpracovávám cookies nezbytné pro technické fungování stránek (vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a váš věk a pohlaví). Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies třetích stran:

 • SmartsUpp - cookies nutné pro fungování rychlého chatu vpravo dole na webu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byli mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

 • ukládání dat v zašifrované podobě,
 • záloha dat na více úložištích.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb). Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské Unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě mezinárodní smlouvy s Evropskou Unií, popř. na základě rozhodnutí Evropské Komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: podpora@PrimalZdravi.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 5 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 5 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 31 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na příslušný orgán státí správy, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych na případné nedostatky, které shledáte ve zpracování Vašich osobních údajů, mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či službami Vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje (v současnosti žádné nemám), budou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Copyright                 

V překladech článků vždy uvádím zahraniční zdroje, z kterých informace čerpám. Pokud chcete články nebo jejich části sdílet, uvádějte prosím zdroj na www.primalzdravi.cz a odkazy na zdroje uvedené pod konkrétním článkem. Pokud budete dělat v obsahu jakékoliv změny, viditelně je označte a upozorněte na ně. Pokud chcete články využít ke komerčním účelům, je to možné pouze s mým souhlasem. Mé vlastní články a fotografie je možné sdílet pouze po udělení mého souhlasu.