Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

Jak se vyznat v číslech cholesterolu

cholesterol

Máte strach z vysokého cholesterolu? A ze kterého? Cože, ono je jich víc? V dnešním článku se dozvíte, co vám (ne)poví standardní test na cholesterol. Jednou se vám to u doktora může hodit.

Toto je můj překlad původního článku z Mark’s Daily Apple, který najdete tady.

EN: This is a translated article. Here you can find the original post.

Pod čarou začíná překlad.

Poznámka: v článku jsou popsané některé vzorce pro určování množství různých druhů lipoproteinů v krvi. Jde o vzorce používané v USA v době vydání článku (prosinec 2011). V ČR se používají jiné metody měření. I přes tento rozdíl v reáliích je článek velmi informativní i pro dnešní obyvatele ČR.


Co je to cholesterol

Než začneme rozebírat čísla, pojďme si zopakovat, co to ten cholesterol vlastně je.

Cholesterol je cholesterol: voskovitá steroidní látka, sloužící jako
nezbytná strukturální složka buněčných membrán a při tvorbě steroidních hormonů, vitamínu D a žlučových kyselin. Navzdory používané terminologii, v lidském těle existuje jenom jeden „druh“ cholesterolu, který se nazývá jednoduše cholesterol. To, co máme na mysli, když používáme slovo „cholesterol“, je ve skutečnosti lipoprotein – tučný shluk bílkoviny a lipidů, který dopravuje cholesterol, tuk a v tuku rozpustné živiny do celého těla. Cholesterol vám jen tak volně neplave v krvi. Je vázaný v lipoproteinech.

Co jsou to lipoproteiny

Takže LDL, HDL, VLDL, všechna tato (nechvalně) známá čísla, která dostáváme od lékaře jsou jen různé druhy lipoproteinů. Nejedná se o cholesterol. Tohle téma už jsem naťuknul před pár lety, tak si to zopakujte. A pro osvěžení se taky koukněte na Kompletní průvodce cholesterolem.

Fajn, pojďme si promluvit o těch nejčastěji zmiňovaných číslech kolem cholesterolu: LDL-C a HDL-C. Co vlastně znamenají? Co opravdu měří?

LDL a HDL

Abychom pochopili, co tyto čísla znamenají, zkusme si na chvíli představit naše krevní řečiště jako dálnici. LDL-C a HDL-C, standardní údaje, které dostanete na preventivní lékařské prohlídce, nevypovídají nic o počtu LDL nebo HDL částic – množství lipoproteinů – ve vašem krevním séru. Místo toho odrážejí celkové množství cholesterolu obsaženého ve vašich LDL a HDL částicích. Proto to „C“ v LDL/HDL-C, které znamená „cholesterol“.

Měřit LDL/HDL-C a na jejich základě dělat rozhodnutí, která můžou mít zásadní vliv na váš život, je jako počítat lidi v autech na dálnici a podle jejich počtu určovat hustotu provozu. Dostanete nějaké číslo, které vám může dát hrubou představu o situaci na dálnici, ale užitečnější by bylo počítat přímo vozidla. Naměřená hodnota 100 může znamenat sto malých aut, každé jenom s řidičem, nebo třeba čtyři autobusy, každý s 25 pasažéry. Nebo to může být pár autobusů a zbytek aut. Jednoduše nemůžete vědět, jak zlá (nebo dobrá) situace je, dokud přímo nezměříte počet LDL a HDL částic.

Co vám řekne jedno měření

Řekněme, že si necháte přímo změřit počet těchto částic. Pořád budete mít jen omezené informace, protože dostanete údaje z jedné určité chvíle vašeho života/dne/týdne. Myslím, že přirovnání jsou zábavná a užitečná, takže se ještě zastavme u naší analogie s dálnicí.

Abyste získali přesnou představu o provozu, potřebujete neustále čerstvé informace, že? Představte si, že před čtyřmi týdny jste v sobotu odpoledne ve 12:05 spočítali auta na dálnici. To je sice skvělé, ale co vám to řekne o hustotě provozu ve čtvrtek v 5 odpoledne? I když jde o ten samý úsek asfaltu/cévy, z toho jediného měření nemůžeme vyvodit žádné závěry. Potřebujete víc měření.

O tom, že doprava se rychle mění, nikdo nepochybuje. To vám potvrdí jakýkoli obyvatel jižní Kalifornie. Ale věděli jste, že LDL a HDL a hodnoty celkového cholesterolu u té samé osoby se můžou měnit stejně divoce? Často tak moc, že bez jakýchkoli změn jídelníčku nebo životního stylu se hodnoty lipidů u této osoby mění z hladiny „v pořádku“ na „vysoce rizikové“ a zpět na „v pořádku“ během pouhých několika týdnů.

V biologii nám jedno měření jen velmi vzácně, pokud vůbec někdy, řekne celý příběh. Kdo by to řekl?

Cholesterol a srdeční onemocnění

Ale to, že standardní test cholesterolu ukazuje jenom okamžik v neustále se měnícím dynamickém systému, ještě neznamená, že nechat si občas cholesterol zkontrolovat není užitečné. I když v obecném povědomí je rozšířena spousta nesmyslů o cholesterolu a srdečních onemocněních, určitý vztah mezi nimi existuje. Je mezi nimi spojení a navzdory tomu, co si AHA (American Heart Association, pozn. překladatele) může myslet, nevíme přesně jaké. Mně se jako nejpřesvědčivější teorie o skutečných důvodech aterosklerózy a srdečních onemocnění zdá být ta od Chrise Masterjohna. Popsal ji ve svém nedávném AHS proslovu, nazvaném „Srdeční onemocnění a molekulární degenerace“, a na svém blogu. Jde o propojení dvou převažujících názorů na cholesterol a srdeční onemocnění – toho, který říká, že zvýšený krevní cholesterol nehraje žádnou kauzální roli při vzniku srdečních onemocnění, a toho, který říká, že zvýšený krevní cholesterol je hlavní příčinou srdečních onemocnění – a je to nějak takhle:

  1. LDL receptory normálně „přijmou“ LDL částice a odstraní je z oběhu, aby mohly do buněk dopravit živiny a cholesterol, a splnit tak svou hlavní roli v těle.
  2. Pokud je aktivita LDL receptorů snížená, LDL částice se čistí z krve pomaleji a zůstávají v oběhu delší dobu. Částice se hromadí.
  3. Když LDL částice zůstávají v krvi delší dobu, jejich křehké membrány z vícenenasycených tuků jsou vystaveny větším oxidačním tlakům, jako je zánět, a jejich omezená zásoba antioxidantů se může vyčerpat.
  4. Když se to stane, LDL částice zoxidují.
  5. Když jsou oxidované, LDL částice jsou zachyceny endotelem – vnitřní vrstvou cév o tloušťce jedné buňky – aby vytvořily aterosklerotický plak a nemohly poškodit cévu. Zní to zle (a taky to je zlé), ale je to pořád lepší než akutní přímé poškození cévy.

Oxidovaný LDL škodí

Takže je to oxidovaný LDL, který se dostává do endotelu a způsobuje tvorbu aterosklerotického plaku, spíš než běžný LDL. Problémem je oxidovaný LDL, nízká aktivita receptorů a zánět. Ale protože měření oxidovaného LDL v séru je složité (oxidovaný LDL je zachycen endotelem dost rychle) a drahé, potřebujeme jiné, praktičtější a dostupnější metody. Musíme pracovat s tím, co máme k dispozici. Bylo by úžasné, kdyby doktor mohl jednoduše objednat test „aktivity LDL receptorů“, ale myslím, že v dohledné době to nepůjde.

Tady přichází na scénu různé lipidové testy (panely).

První je základní lipidový panel, standardní test, který běžně doktoři objednávají pro své pacienty. Zpravidla z něj dostanete čtyři hodnoty: (celkový) Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol a Triacylglyceroly (triglyceridy).

Celkový cholesterol

Co o něm říkají: dostaňte ho pod 5 mmol/l nebo jinak (dostanete infarkt nebo budete platit vyšší zdravotní pojistku, pokud vůbec nějakou dostanete).

Můj názor: většinou o ničem nevypovídá. I když epidemiologické důkazy naznačují, že celkový cholesterol mezi 5,2 a 6,2 mmol/l (200-240 mg/dl, pozn. překladatele) je nejlepší z hlediska všeobecné úmrtnosti, nemůžeme na to sázet. Zaprvé, celkový cholesterol je omezené číslo, protože nám říká jenom množství cholesterolu obsaženého ve všech našich lipoproteinech, aniž bychom věděli něco o druzích těchto lipoproteinů nebo jejich počtu. Zadruhé, toto číslo se počítá bizarním vzorcem – HDL-C+LDL-C+(triglyceridy/5) – což redukuje různé druhy krevních lipidů, z nichž každý má v těle jinou roli a jiný účinek na rizika onemocnění, na pouhá čísla. Někdo s nízkým HDL a vysokými triglyceridy může klidně mít stejný celkový cholesterol jako někdo s vysokým HDL a nízkými triglyceridy, pokud se čísla správně sejdou. Ať už se používá k posuzování zdraví nebo nemoci, celkový cholesterol nemá velký význam.

HDL-Cholesterol

Co o něm říkají: „dobrý“ cholesterol. Jsou to jakési „popelářské vozy“, které z tkání odklízí „přebytečný“ cholesterol a tuky. Takže čím vyšší hodnoty, tím líp! I když muži i ženy by se měli snažit o hodnoty přesahující 1,55 mmol/l, hodnota nad 1 mmol/l je ještě akceptovatelná pro muže a nad 1,3 mmol/l je akceptovatelných pro ženy.

Můj názor: vyšší hodnoty HDL-C silně korelují s lepším kardiovaskulárním zdravím. O tom není pochyb. Chceme vyšší hodnoty HDL. Ale pamatujte, že jde jenom o kratičký náhled do objemu cholesterolu ve vašich HDL částicích. Ve většině testovaných skupin byl poměr Celkový Cholesterol:HDL silným indikátorem rizika srdečních onemocnění. Platilo, že čím vyšší byl tento poměr, tím vyšší riziko. Je třeba ale zmínit, že mezi zkoumanými skupinami nikdy nebyli žádní vyznavači Primal Blueprint životního stylu.

LDL-Cholesterol

Co o něm říkají: dostaňte ho tak nízko, jak je to možné! Chci ten lipoprotein s nízkou hustotou (LDL) mít tak nízký, že skoro zmizí. Vaše tělo vás zjevně nenávidí; jinak by nevyrábělo potenciálně nebezpečnou látku a neposílalo ji rovnou do vašich endoteliálních buněk, kde tvoří aterosklerotický plak! Jasně, sice místo skutečného množství lipoproteinů s nízkou hustotou měříme jenom množství cholesterolu, které LDL obsahují, ale stejně!

Můj názor: i když vysoký LDL-C může ukazovat na problém, pamatujte, že LDL-C ukazuje jen celkové množství cholesterolu ve vašich LDL částicích. Můžete klidně mít málo velkých částic (to je dobré) nebo spoustu malých, hustějších (to je špatné a může to značit nízkou aktivitu LDL receptorů a LDL, který rád zůstává dlouho v krvi), ale podle samotného LDL-C nepoznáte, jak to je. Taky se jedná o pouhý okamžik v čase a vás by měl zajímat spíš dlouhodobější trend. Pokud trend ukazuje stálý růst LDL-C, může to ukazovat na slabší čištění LDL z krve a nižší aktivitu LDL receptorů (a vyšší náchylnost k oxidaci).

Triacylglyceroly (triglyceridy)

Co o něm říkají: samozřejmě, že nižší by byly lepší, ale opravdu musíte něco udělat s tím LDL! Cokoli nižší než 1,7 mmol/l je v pořádku.

Můj názor: vysoké triglyceridy silně korelují s nízkým HDL a malým, hustým LDL. Vysoké triglyceridy můžou ukazovat na víc oxidovaného (nebo oxidovatelného) LDL. Triglyceridy většiny Primal strávníků, zvlášť těch, co víc omezují sacharidy, se pohybují výrazně pod 1,1 mmol/l. Triglyceridy jsou přepravované ve VLDL čili lipoproteinech s velmi nízkou hustotou (jejich množství se určuje vydělením množství triglyceridů pěti).

Na co si dát pozor

Takže, co se dozvíme ze standardního cholesterolového testu? Vlastně nic moc. Ale něco z něj přece jenom vyčíst můžeme. Když si vezmeme několik starých dobrých měření lipidů, ideálně jedno z doby před přechodem na Primal a několika během Primal období, získáme představu o našem metabolickém zdraví. Sledujte:

  1. Trendy – snižují se postupně vaše triglyceridy? Skvělé. Roste váš HDL? Taky dobré.
  2. Normální kolísání – vaše hodnoty se mezi jednotlivými měřeními můžou hýbat až od 3 desetiny jakýmkoli směrem a nemusí to nutně nic znamenat.
  3. Poměr Cholesterol:HDL-C – čím nižší, tím lepší. Ukazuje na menší množství LDL částic.
  4. Poměr Triglyceridy:HDL-C – nižší je lepší. Ukazuje na větší LDL částice (zpravidla v menším množství). Tento poměr by se ideálně měl blížit hodnotě 1 nebo nižší. Podle jedné studie (PDF) je mezní hranicí hodnota 1,33.

Tak to byl Markův článek. Já jen doplním, že jestli vás téma cholesterolu zajímá víc, mrkněte na stránky Davea Feldmana cholesterolcode.com. Kromě výsledků spousty zajímavých pokusů, která Dave na sobě provádí, aby zase o kousek poodhalil, jak cholesterol v těle funguje, tam najdete třeba velmi hezký a poučný komiks na téma cholesterol 🙂

A tady najdete kalkulátor aterogenního rizika počítaného na základě TG a HDL.

Více o jednotlivých druzích lipoproteinů se dozvíte víc i z mého 5dílného seriálu „Nebojte se tuků. Zdarma ho můžete získat tady.


Chcete bez námahy, diet, pilulek a koktejlů shodit přebytečná kila, přestat bojovat s jídlem, užívat si spoustu energie a pevnější zdraví? Zarezervujte si zdarma nezávazný 30 minutový hovor, kde zjistíte, jak vám můžu jako kouč pomoct.

A pokud zrovna nehledáte kouče, ale sami chcete přejít na Primal životní styl a cítit se líp, zkuste 21denní výzvu, ať v tom nejste úplně sami.

Na úvodní fotce jsou mé vlastní výsledky krevních testů z roku 2016 (po dvou letech na Primal).

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů