Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

Jak moc sůl škodí vašemu zdraví?

sůl a zdraví

Odpíráte si sůl, abyste zabránili vysokému krevnímu tlaku, ochránili tak srdce, a tím pádem se dožili vyššího věku? Pak se dost možná omezujete zbytečně. Doktor Rushworth, velký zastánce tzv. medicíny založené na důkazech, rozebral nejkvalitnější dostupná data o vlivu soli na krevní tlak a délku života. K čemu došel zjistíte v dnešním článku.

Toto je můj překlad původního článku od doktora Sebastiana Rushwortha, který najdete tady.

EN: This is a translated article. Here you can find the original post.
Pod čarou začíná překlad.


Zkuste omezit sůl.

Jsem si jistý že spousta lidí slyšela tuhle dobře míněnou radu od svého lékaře. Obzvlášť pokud mají trochu vyšší krevní tlak. Řadí se to vedle dalších věcí, které prý nemáme dělat, pokud nechceme předčasně zemřít. Třeba nekouřit nebo nepít alkohol a vyhýbat se červenému masu, nasyceným tukům a slazeným nápojům. Zdravotní úřady po celém světě, včetně NHS ve Velké Británii a FDA v USA, tuto radu aktivně vyhlašují.

Jako většina výživových rad, které dostáváme od vlády, se i toto doporučení zakládá na nekvalitních pozorovacích studiích z poloviny dvacátého století. Problémem pozorovacích studií je velké množství potenciálních zkreslujících faktorů. Například o kávě jsme si dlouho mysleli, že má hrozný vliv na zdraví. Na základě pozorovacích studií, které zjistily, že lidé, kteří pili víc kávy zpravidla umírali v mladším věku. Mnoho lékařů doporučovalo svým pacientům, aby pili méně kávy. Pak se objevila další data a bylo jasné, že to nebyla káva, která škodila lidem. Vyšší úmrtnost způsoboval fakt, že lidé, kteří pili kávu, také častěji kouřili. Zkreslujícím faktorem bylo v tomto případě kouření.

Takhle zkreslení funguje a je to problém všech pozorovacích studií. To je důvod, proč bychom nikdy neměli slepě věřit pozorovacím datům. Jediným způsobem, jak si můžeme být jistí, že z rovnice odstraníme všechny zkreslující faktory je provést randomizovanou kontrolovanou (klinickou) zkoušku (RCT). Ta je považována za nejkvalitnější formu vědeckých důkazů.

Vliv omezení soli na zdraví co říká teorie

Než se dostaneme k datům, je třeba pochopit jednu věc. Obecná hypotéza, proč je pro vás dobré snížit konzumaci soli je, že to vede k snížení krevního tlaku. Proto je zajímavé sledovat nejen možné snížení úmrtnosti, ale také jak moc se sníží krevní tlak. Kdyby se tlak snížil podstatně, podpoří to hypotézu, že snížení příjmu soli vám prospěje. Ale pokud by se krevní tlak snížil jen trochu nebo vůbec, hypotézu by to oslabilo. Podle této logiky by lidé s vysokým krevním tlakem měli mít víc přínosů ze snížení příjmu soli než lidé s normálním tlakem, protože mají nebezpečněji vyšší tlak.

Takže co ukazují studie?

Nejkvalitnější dostupná data

Systematická revize a meta analýza sepsaná Cochranovou nadací v roce 2014 si dala za úkol odpovědět na tuto otázku. Prozkoumala osm do té doby provedených randomizovaných kontrolovaných klinických zkoušek, které zkoumaly, zda omezení soli může vést k vyšší dlouhověkosti. Zúčastnilo se jich celkem 7284 lidí, ze kterých zhruba polovina měla normální krevní tlak a polovina měla vysoký krevní tlak. Jednotlivé zkoušky trvaly mezi šesti měsíci až do tří let. Sedm z výzkumných týmů také provedlo dlouhodobý přezkum po tom, co původní zkouška skončila, přičemž nejdelší doba mezi původní zkouškou a přezkumem byla 13 let.

Všimněte si, že tato revize nezkoumala lidi se srdečním selháním. Takže pokud trpíte srdečním selháním, tyto informace se vás netýkají.

O kolik se snížil příjem soli

Zákrok spočíval buď v poradě a koučování od vyškoleného zdravotníka nebo v použití soli s nízkým obsahem sodíku. Účastníci byli rozděleni podle toho, zda měli normální nebo vysoký krevní tlak. Výsledky byly vyhodnocovány samostatně pro každou skupinu.

Šest z osmi klinických zkoušek na konci studie zkoumalo vylučování soli v moči, aby bylo jisté, že lidé v intervenční skupině opravdu konzumovali významně méně soli než lidé v placebo skupině. Vyloučená sůl se průměrně snížila o 27 mmol denně, což představuje asi 0,63 gramů. Když zvážíme, že průměrný Američan denně zkonzumuje 3,4 gramů sodíku denně, představuje to snížení o 19 %.

Dobrá, teď k samotným výsledkům.

Vliv na úmrtnost ve skupině s normálním tlakem

Mezi lidmi s normálním tlakem během těchto zkoušek zemřelo 1,3 % z těch, co měli snížený příjem soli v porovnání se 2 % z těch v kontrolní skupině. Absolutní rozdíl byl tedy 0,7 %, ale zdaleka to nebyl statisticky významný nález.
Když byla do analýzy zahrnuta data z dlouhodobého přezkumu, zemřela 2,1 % ze skupiny se sníženým příjmem soli ve srovnání s 2,4 % v kontrolní skupině. Takže dlouhodobý absolutní rozdíl v úmrtnosti byl 0,3 % a znovu se to ani neblížilo statistické významnosti.

Co to znamená? V podstatě se dá říct, že pokud máte normální krevní tlak, snížení příjmu soli vám pravděpodobně neprodlouží život.

Vliv na úmrtnost ve skupině s vysokým tlakem

Dále se podíváme na lidi s vysokým krevním tlakem. To je ta důležitější skupina, protože logicky by jim snížení příjmu soli mělo víc prospět. Ve skupině lidí, kteří snížili příjem soli, jich během zkoušek zemřelo 17,1 % v porovnání s 19,2 % v kontrolní skupině. Šlo o 2,2 % rozdíl ve prospěch snížení soli. To není zanedbatelné, ale znovu nešlo o statisticky významný rozdíl (což znamená, že existuje vysoká pravděpodobnost, že tento rozdíl byl výsledkem náhody).

Když byla zahrnuta dlouhodobá data, zemřelo 17,3 % účastníků ze skupiny se sníženým příjmem soli ve srovnání s 19,1 % z kontrolní skupiny. Absolutní rozdíl byl 1,8 %, ale znovu se ani zdaleka nejednalo o statisticky významné číslo. (Pokud vám přijde divné, že nižší procento lidí zemřelo v dlouhodobé analýze než v krátkodobé, tady je vysvětlení: do dlouhodobého přezkumu bylo zahrnuto víc lidí než v kratším přezkumu, protože do delší analýzy byla přidána další studie).

Takže, co si z toho můžeme vzít? V podstatě nejlepší dnes dostupné důkazy neukazují, že by vám snížení příjmu soli zajistilo delší život. Dokonce ani když máte vysoký krevní tlak. Mohli byste namítnout, že nějaký přínos to má, protože na konci přezkumu žilo kolem 2 % více lidí z intervenční skupiny. Problém s tímto argumentem je, že jeho statistická významnost je slabá (95% interval spolehlivosti poměru rizika je 0,87-1,14, což znamená, že šance, že vysoká konzumace soli vám zkrátí život, je asi tak stejně velká, jako že vám ho prodlouží).

Proč by vám nemělo prospět snížení příjmu soli, když její omezení snižuje krevní tlak? Pojďme se na to podívat, protože tato revize zkoumala účinek snížení příjmu soli na krevní tlak.


Chcete se konečně dostat na svou ideální váhu, mít pevné zdraví, kopu energie celý den a cítit se skvěle? Je to jednodušší, než si myslíte. Jde to i bez každodenního cvičení, diet, pilulek, koktejlů a podobných výmyslů. Se správnými informacemi a skvělou podporou to zvládnete i vy.
Zarezervujte si zdarma nezávazný 30minutový hovor, kde zjistíte, jak vám s tím jako váš kouč pomůžu.
Nehledáte kouče, ale chcete na sobě sami zapracovat a cítit se líp?
zkuste 21denní výzvu.


Vliv na tlak ve skupině s normálním tlakem

Na začátku klinických zkoušek byl mezi lidmi s normálním krevním tlakem jejich systolický krevní tlak (tlak v cévách, když se srdce stahuje) o 1,2 mm Hg (milimetry rtuťového sloupce, jednotka používaná pro měření krevního tlaku) nižší u skupiny se sníženým příjmem soli než u kontrolní skupiny. Jelikož normální systolický tlak je kolem hodnoty 120 a u průměrného člověka se během dne pravděpodobně pohybuje v rozmezí 105 až 140, průměrné snížení o 1,2 asi nebude mít žádný pozorovatelný účinek na zdraví. Jde v podstatě o chybu v zaokrouhlení, a toto číslo nebylo statisticky významné. Diastolický krevní tlak byl o 0,8 mm Hg nižší ve skupině se sníženým příjmem soli. Legrační je, že tento rozdíl byl statisticky významný, ale v praxi se stále jedná o chybu v zaokrouhlení, a rozhodně to nebude mít žádný klinický význam.

Vliv na tlak ve skupině s vysokým tlakem

Mezi lidmi s vysokým krevním tlakem se u skupiny se sníženým příjmem soli systolický krevní tlak snížil v průměru o 4,1 mm Hg ve srovnání s placebo skupinou. Toto snížení bylo statisticky významné. Ale znovu opakuji, že vážně pochybuji, že by to mohlo vést k nějakému znatelnému klinickému účinku. Léky na snížení krevního tlaku většinou snižují systolický krevní tlak o něco kolem 15 mm Hg. A spousta lidí s vysokým tlakem bere dva takové léky nebo i víc. Osobně bych se nikdy nenamáhal předepisovat lék na snížení krevního tlaku, který by vedl k jeho snížení jen o 4 mm Hg. Diastolický krevní tlak byl ve skupině s nízkým příjmem soli o 3,7 mm Hg nižší než u placebo skupiny, ale rozdíl nebyl statisticky významný.

Co jsme se dozvěděli

Takže, co si z toho můžeme vzít? V podstatě se dá říct, že snížení příjmu soli může vést k malému snížení krevního tlaku. Jde ale o tak malé snížení, že pravděpodobně nepovede k žádnému významnému účinku na dlouhověkost. To vysvětluje, proč mezi lidmi s normálním krevním tlakem nevidíme žádný rozdíl v úmrtnosti. A ve skupině s vysokým krevním tlakem je rozdíl v úmrtnosti tak malý a nejasný, že si ani nemůžeme být jistí, že ho skutečně způsobilo snížení příjmu soli.

Někdo by mohl namítnout, že snížení příjmu soli v těchto zkouškách bylo moc malé na to, aby způsobilo významný účinek na zdravotní výsledky. Podle mě je to dobrá připomínka. Na druhou stranu, pokud snížíte příjem soli o téměř 20 % a nevede to ke významnému rozdílu v krevním tlaku nebo úmrtnosti, zdá se mi, že i kdyby to mělo nějaký účinek, byl by tak slabý, že nemá cenu se jím zabývat. Jedním problémem nejrůznějších rad v oblasti zdraví je, že lidé ze všech stran slyší, aby dělali několik různých věcí zároveň – podle mě je lepší soustředit se na pár věcí, o kterých víme, že mají významný účinek.

Závěr: nejkvalitnější dodnes dostupné důkazy neukazují, že by si snížením příjmu soli lidé prodlužovali život. Pokud rádi solíte, měli byste jíst bez obav o své zdraví, obzvlášť když je váš krevní tlak v normálních hodnotách.


Chcete se o soli dozvědět víc? Pak si přečtěte knížečku Pravda o soli. Zjistíte, proč se jí nemusíte bát, ale hlavně proč je pro nás životně důležitá.

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Podporujeme:
  • Kategorie
  • Chcete dostávat upozornění na nové články e-mailem?

    Nechte mi svůj e-mail a jednou měsíčně dostanete upozornění na novinky na blogu. Jako malé poděkovaní vám pošlu 5dílný e-mailový kurz o tucích a cholesterolu, kde se dozvíte, proč jsou živočisné tuky zdravé, proč se nemusíte bát cholesterolu a další.

  • Nejnovější příspěvky