Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

91 studií potvrzuje kvality přirozeně získané imunity vůči Covid-19: zdokumentované s odkazy a citacemi

studie přirozená imunita

I když od politiků, nejrůznějších prominentních expertů a z médií můžete často slyšet, že celoplošné očkování všech včetně dětí je jediným řešením pandemie, není to pravda. Dnes existuje minimálně 91 studií, které ukazují, že imunita získaná proděláním COVID-19 je často minimálně stejně silná jako ta vyvolaná očkováním. Navíc je dlouhodobá a má širší záběr než specifická imunita vůči jednomu konkrétnímu spike proteinu vyvolaná vakcínou.

Možná je čas začít uznávat imunitu získanou po prodělání nemoci (naši politici a soudy si to zatím nemyslí) na základě testů buněčné imunity. Rozdělování společnosti na očkované a neočkované a poštvávání těchto skupin proti sobě nedává žádný smyls. Aspoň ne z medicínského a vědeckého hlediska. Do diskuse o tom, proč to vlády po celém světě pořád dělají se tu pouštět nechci.

Dnes vám se svolením autorů nabízím překlad důležitého článku na téma srovnání přirozené imunity proti COVID-19 získané proděláním nemoci a imunity vyvolané dnes dostupnými vakcínami.

Aby bylo jasno, neříkám, že vakcíny jsou k ničemu. Těm nejzranitelnějším lidem můžou zachránit život, ale nejsou jediným řešením. A taky nejsou úplně bez rizika.

Původní článek najdete tady: https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

Pod čarou začíná překlad.


Nikomu bychom neměli nutit COVID vakcíny, když důkazy ukazují, že přirozeně získaná imunita je stejná nebo silnější a lepší než stávající vakcíny. Místo toho bychom měli respektovat právo jednotlivců na dělat vlastní rozhodnutí o své tělesné integritě.

Úředníci a lékařský establishment s pomocí zpolitizovaných médií klamou veřejnost tvrzením, že COVID-19 vakcíny poskytují lepší ochranu než přirozená imunita. Například ředitelka CDC, Rochelle Walesky, klamala ve svém prohlášení v časopise LANCET z října 2020, když tvrdila že „neexistují žádné důkazy dlouhodobé ochrany vůči SARS-CoV-2 po prodělání infekce“ a že „důsledek oslabující imunity by představoval nebezpečí pro zranitelnou část populace na neurčitou dobu.“

Samotné základy imunologie a virologie nás více než století učí, že přirozená imunita poskytuje ochranu proti různým proteinům tvořícím vnější obal respiračního viru, nejen jednomu, např. SARS-CoV-2 spike glykoproteinu. Existují dokonce i silné důkazy dlouhodobého trvání protilátek. Dokonce i CDC uznává přirozenou imunitu pro plané neštovice, spalničky, příušnice a zarděnky, ale ne pro COVID-19.

Očkovaní vykazují virovou nálož (velmi vysokou) srovnatelnou s neočkovanými (Acharya a kol. a Riemersma a kol.) a očkovaní jsou stejně infekční. Riemersma a kol. také uvádí data z Wisconsinu, která potvrzují, jak mohou očkovaní jedinci nakažení Delta variantou potenciálně přenášet (a také to dělají) SARS-CoV-2 virus na ostatní (potenciálně na očkované i neočkované). 

Tato znepokojivá situace, kdy jsou očkovaní infekční a dále šíří virus, se objevila v pracích o významných nemocničních ohniscích od Chau a kol. (zdravotníci ve Vietnamu), o finském ohnisku v nemocnici (šíření mezi zdravotníky a pacienty) a o izraelském ohnisku v nemocnici (šíření mezi zdravotníky a pacienty). Tyto studie také ukázaly, že prostředky osobní ochrany a roušky ve zdravotnických zařízeních v podstatě nefungovaly. Opět, Markova choroba u kuřat a situace s vakcínami proti ní vysvětlují, čemu potenciálně čelíme s těmito děravými vakcínami (zvýšený přenos, rychlejší přenos a „žhavější“ varianty).

Kromě toho by před jakýmkoli očkováním měla být posouzena úroveň stávající imunity pomocí přesného a spolehlivého testu na protilátky (nebo test T buněčné imunity) nebo na základě zdokumentované předešlé infekce (předchozí pozitivní PCR nebo antigenní test). To by byl důkaz imunity, která je rovnocenná s očkováním, a tato imunita by měla mít stejný společenský status jako imunita vyvolané některou z vakcín. To pomůže zmírnit sociální napětí z nuceného očkování a sociální otřesy kvůli ztrátě zaměstnání, odepírání občanských práv atd. Odtrhávání očkovaných od neočkovaných a jejich rozdělování ve společnosti není lékařky nebo vědecky opodstatnitelné.

Brownstone Institut už dříve zdokumentoval 30 studií o přirozené imunitě ve vztahu ke Covid-19.

Tento návazný seznam je nejnovější a nejucelenější knihovnou 91 kompletních, robustních vědeckých studií nejvyšší kvality a důkazových zpráv a prohlášení o přirozené imunitě ve srovnání s COVID-19 imunitou navozenou vakcínami, na jejichž základě si můžete udělat vlastní názor.

Spousta lidí mi velmi pomohlo dát tento seznam dohromady. Obzvláště pak mí spoluautoři:

  • Dr. Harvey Risch, MD, PhD (Yale School of Public Health) 
  • Dr. Howard Tenenbaum, PhD (Faculty of Medicine, University of Toronto)
  • Dr. Ramin Oskoui, MD (Foxhall Cardiology, Washington)
  • Dr. Peter McCullough, MD (Truth for Health Foundation (TFH)), Texas
  • Dr. Parvez Dara, MD (consultant, Medical Hematologist and Oncologist)


Důkazy o přirozené imunitě ve srovnání s COVID-19 imunitou vyvolanou vakcínami k 15. říjnu 2021:
aktuální seznam najdete v původním článku TADY.


Pár příkladů závěrů studií

Tak to byl názor autora této sbírky studií.

Nabízím překlad citací jen ze čtyřech studií dokumentujících přirozenou imunitu.

Studie/zpráva, autor, rok publikováníHlavní nálezy o přirozené imunitě
1) Potřeba očkování proti COVID-19 u jedinců, kteří se v minulosti nakazili, Shrestha, 2021„Souhrnný výskyt COVID-19 byl zkoumán mezi 52 238 zaměstnanci amerického zdravotnictví. Celkový výskyt SARS-CoV-2 infekcí zůstal téměř na nule mezi dříve nakaženými neočkovanými subjekty, dříve nakaženými očkovanými subjekty a dříve nenakaženými očkovanými subjekty ve srovnání s prudkým zvýšením kumulativního výskytu mezi dříve nenakaženými subjekty, které zůstaly neočkované. Ani jeden z 1359 dříve nakažených subjektů, které zůstaly neočkované se během trvání studie znovu nenakazil SARS-CoV-2. Osoby, které překonaly SARS-CoV-2 nákazu pravděpodobně nebudou mít užitek z COVID-19 vakcín …“
2) SARS-CoV-2 specifická T buněčná imunita u případů COVID-19 a SARS, a u kontrolní skupiny nenakažených, Le Bert, 2020“Studovali T buněčnou odpověď vůči strukturálním (nukleokapsidový (N) protein) a nestrukturálním (NSP7 a NSP13 ORF1) oblastem SARS-CoV-2 u jedinců zotavujících se z koronavirového onemocnění (COVID-19) (n = 36). U všech těchto jedinců jsme našli CD4 a CD8 buňky rozeznávající více oblastí N proteinu…ukázalo, že pacienti (n = 23), kteří se zotavili ze SARS mají dlouhodobou T buněčnou paměť reagující na N protein SARS-CoV i 17 let po nákaze SARS v roce 2003; tyto T buňky vykazovaly robustní kříženou reaktivitu s N proteinem SARS-CoV-2.”
3) Srovnání SARS-CoV-2 přirozené imunity s imunitou vyvolanou vakcínami: opětovné nákazy versus nákazy po prolomení vakcíny, Gazit, 2021“Retrospektivní pozorovací studie porovnávala tři skupiny: (1) SARS-CoV-2 naivní jedince, kteří dostali dvou dávkové schéma BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2 vakcíny, (2) dříve nakažené jedince, kteří nebyli očkovaní, a (3) dříve nakažené jedince očkované jednou dávkou. Zjistila také 13násobně vyšší riziko průlomové infekce Delta variantou u osob očkovaných dvěma dávkami, a 27násobně vyšší riziko symptomatické průlomové infekce u dvakrát očkovaných ve srovnání s osobami, které se zotavily díky přirozené imunitě …riziko hospitalizace bylo 8krát vyšší u dvakrát očkovaných…tato analýza ukázala, že přirozená imunita nabízí delší a silnější ochranu proti nákaze, symptomatickému průběhu nemoci a hospitalizaci s Delta variantou SARS-CoV-2 ve srovnání s imunitou vyvolanou dvou dávkovou  vakcínou BNT162b2.”
8) Dobrá zpráva: mírný COVID-19 vyvolává dlouhodobou ochranu protilátkami, Bhandari, 2021„Podle studie výzkumníků z Washingtonské Lékařské Univerzity v St. Louis mají měsíce po zotavení z lehkého průběhu COVID-19 lidé ve svém těle stále imunitní buňky, které vyrábí protilátky proti viru způsobujícímu COVID-19. Tyto buňky by mohly vydržet celý život, a po celou tu dobu vyrábět protilátky. Nálezy publikované v časopise Nature 24. května naznačují, že lehký průběh COVID-19 zanechává u nakažených dlouhodobou protilátkovou ochranu a že opětovná nákaza je u nich výjimečná.“

Jak posílit vlastní imunitu

Pokud přijmete myšlenku přirozené imunity, můžete začít pracovat na jejím posílení. Není to žádná velká věda. Tady je pár mých tipů, jak můžete posíilit vlastní imunitu.

  1. Mějte dostatek vitamínu D – sluníčko, maso, vnitřnosti, vejce, mléčné výrobky a v zimě doplňky stravy.
  2. Jezte kvalitní celé potraviny – maso, vejce, mléčné výrobky, zelenina, trocha ovoce. Vyhněte se ultra zpracovaným potravinám, levným semínkovým olejům (řepkový, slunečnicový) a přidanému cukru.
  3. Spěte, jako by na tom závisel váš život – snažte se o kvalitní spánek alespoň 7 hodin denně.
  4. Choďte na čerstvý vzduch a otužujte se – na závěr sprchování pár sekund studené vody je nenásilná forma, jak začít.
  5. Nebuďte sami, pracujte na kvalitních vztazích a najděte si způsob, jak snížit stres – komunita je jedním ze základních pilířů dobrého zdraví.

Rozepisovat se o jednotlivých bodech by bylo na samostatný článek, takže si to nechám na jindy.

Pokud ale chcete na svém zdraví začít pracovat co nejdřív, a nevíte kde začít, zkuste další 21denní primal výzvu. Zapsat se do ní můžete zdarma a každý den budete dostávat konkrétní informace a tipy, jak na zdravější životní styl.

A jestli to myslíte opravdu vážně, a zároveň byste ocenili pomoc parťáka, rád vám pomůžu jako váš kouč.

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů