Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

Covid: riziko myokarditidy po očkování a po infekci

myokarditida

Jak je to s výskytem myokarditidy po očkování a po prodělání nemoci covid? Liší se riziko pro různé věkové skupiny, pro různé vakcíny nebo počet dávek vakcín? Tímto se zabývala velká studie probíhající loni ve Spojeném Království. A doktor Rushworth ji pro nás rozebral. Co našel? Čtěte dál.

Toto je můj překlad původního článku od doktora Sebastiana Rushwortha, který najdete tady. Pod čarou začíná překlad.

EN: This is a translated article. Here you can find the original post.


Již nějakou dobu je jasné, že covid vakcíny Pfizer a Moderna způsobují myokarditidu. Nebylo však jasné, jestli je riziko myokarditidy po očkování vyšší než po infekci. Pokud je riziko po infekci ještě větší než po očkování, pak se dá docela dobře argumentovat pro to, abychom se myokarditidou vyvolanou vakcínou příliš neznepokojovali, protože téměř každý, kdo se nenechá očkovat, dříve či později covid dostane, a tím bude vystaven riziku myokarditidy po infekci.

Pokud je naopak riziko po očkování vyšší, je třeba rizika pečlivěji vážit. Pro velké skupiny populace, pro které infekce covid-19 představuje neskutečně malé riziko (v podstatě všichni mladší 40 let, kteří nemají nadváhu ani jiné zjevné zdravotní problémy), by i malé riziko vážného onemocnění v důsledku očkování mohlo stačit k tomu, aby se misky vah převážily ve prospěch neočkování.

„Mírná“ myokarditida?

A myokarditida je závažné onemocnění, nenechte se mýlit. V poslední době často slýchám tuto větu: „Ale myokarditida způsobená covid vakcínami je mírná!“. Před příchodem covidu jsem nikdy o „mírné“ myokarditidě neslyšel. Než přišel covid, byla myokarditida vždy považována za závažné onemocnění. Lidé, kteří tohle říkají, chtějí říct, že pacienti přijatí do nemocnice s myokarditidou po očkování jsou obvykle schopni po několika dnech odejít domů a zpravidla nekončí na jednotce intenzivní péče. Což je pravda.

Neříkáme ale, že většina infarktů je „lehká“ jen proto, že nekončí pobytem na jednotce intenzivní péče, a že pacient je obvykle schopen opustit nemocnici do týdne. Infarkt je infarkt a už z definice je závažný. Totéž platí pro myokarditidu. Naše srdeční svaly se neumějí příliš dobře opravovat a dnes není možné zjistit, do jaké míry epizoda myokarditidy vyvolané vakcínou zvyšuje u dané osoby budoucí riziko závažných dlouhodobých komplikací, jako je chronické srdeční selhání nebo fibrilace síní.

Myokarditida je tedy vždy závažná, bez ohledu na to, jestli kvůli ní skončíte na JIP, a my potřebujeme vědět, zda je riziko myokarditidy způsobené vakcínami vyšší než riziko způsobené infekcí.

Velká studie o výskytu myokarditidy – parametry

Naštěstí byla v časopise Nature Medicine nedávno publikována studie, která nám na tuto otázku pomáhá odpovědět. Vědci shromáždili údaje od všech obyvatel Spojeného království starších 16 let, kteří byli v období od prosince 2020 do srpna 2021 očkováni proti covid-19. Jedná se přibližně o 40 milionů lidí (více než polovina populace Spojeného království). U této obrovské kohorty pak shromáždili údaje o příhodách myokarditidy a o pozitivních testech na covid. Pozitivní test covid mělo během sledovaného období 8 % ze 40 milionů osob. Cílem studie bylo zjistit, jaké je riziko myokarditidy do 28 dnů od očkování oproti infekci, a dát to do souvislosti s celkovým počtem myokarditid.

Mám jeden velký problém s tím brát čísla v této studii za berou minci. A sice ten, že jako ukazatel covid infekce byl použit pozitivní covid test. Víme však, že až polovina všech covid infekcí probíhá bez příznaků, a navíc existuje neznámý počet lidí, kteří mají příznaky, ale test si neudělají. Skutečný počet infekcí je tedy pravděpodobně nejméně dvakrát vyšší než počet infekcí potvrzených testem. To vede k nespravedlivému srovnání při porovnávání s vakcínami, protože víme o každém, kdo se nechá očkovat. Asi není moc lidí, kteří byli očkováni tajně a nejsou zahrnuti do statistik. Takže jakákoli míra rizika, kterou dostaneme pro myokarditidu po infekci, by měla být pravděpodobně snížena na polovinu, aby přesněji odrážela realitu.

Přejděme k výsledkům.

Výsledky studie

V první řadě je důležité si uvědomit, že relativní riziko myokarditidy po očkování oproti infekci se zřejmě výrazně liší v závislosti na věku. U osob starších 40 let nebylo vůbec zjištěno, že by vakcíny zvyšovaly riziko myokarditidy. Pozitivní test na covid-19 naopak v této skupině zvýšil riziko 12krát. U osob starších 40 let bylo tedy riziko myokarditidy po infekci mnohem vyšší než riziko po očkování.

Mezi lidmi ve věku 16 až 40 let však byla situace velmi odlišná. V této skupině bylo riziko onemocnění myokarditidou do 28 dní po pozitivním covid testu zvýšeno „pouze“ čtyřnásobně. Riziko po první dávce vakcíny Pfizer bylo zvýšeno dvojnásobně, zatímco riziko po první dávce vakcíny Moderna se zvýšilo čtyřnásobně.

Nezapomínejme, že covid test pravděpodobně zachytí v nejlepším případě jen polovinu všech infekcí, takže skutečné zvýšení rizika po infekci je spíše dvojnásobné, nikoli čtyřnásobné. Jinými slovy, u osob mladších 40 let způsobí první dávka vakcíny Pfizer zhruba stejný počet případů myokarditidy jako skutečná covid infekce, zatímco první dávka vakcíny Moderna způsobí zhruba dvojnásobek případů myokarditidy.

Dobře, přejděme tedy k druhé dávce. Druhá dávka vakcíny Pfizer zvýšila riziko myokarditidy třikrát, zatímco riziko po druhé dávce vakcíny Moderna se zvýšilo 21krát!

Co si z toho vzít

Lze tedy konstatovat, že rozhodnutí úřadů v mnoha evropských zemích pozastavit před několika měsíci podávání vakcíny Moderna osobám mladším 30 let bylo moudré. Jedno je jasné: druhá dávka, a to jak vakcíny společnosti Pfizer, tak vakcíny Moderna, podstatně zvyšuje riziko ve srovnání s rizikem pozorovaným po první dávce. Což skutečně vyvolává otázku, nakolik je rozumné doporučovat třetí dávku lidem mladším 40 let. Lze se domnívat, že třetí dávka může riziko myokarditidy ještě zvýšit.

Z údajů této studie je zřejmé, že existuje silný věkový gradient, kdy se riziko myokarditidy po očkování s klesajícím věkem výrazně zvyšuje. U nejmladší skupiny (16-29 let) se riziko myokarditidy po podání druhé dávky vakcíny Moderna dokonce zvýšilo 74krát! Vzhledem k tomu, že snižující se věk znamená také snižující se riziko váženého průběhu onemocnění covid (včetně klesajícího rizika myokarditidy po infekci), je rozumné se domnívat, že existuje inflexní bod, ve kterém škodlivost očkování převáží nad přínosy.

Navíc existují důkazy, že zvyšování počtu dávek zvyšuje riziko myokarditidy. S ohledem na tyto dva faktory je můj odměřený názor takový, že dávat posilovací vakcíny zdravým mladým lidem, a zejména dětem, je šílenost. Navíc spousta, ne-li většina mladých dospělých a dětí již covid prodělala, a má tedy tu nejlepší možnou imunitu. Takže posilovací dávka pro ně doslova představuje riziko poškození bez jakýchkoli možných přínosů. Když je přínos očkování nulový, je jakékoli nenulové riziko nepřijatelné.

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů