Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

Recenze: Výživa a fyzická degenerace

kniha výživa a fyzická degenerace

O knize Výživa a fyzická degenerace od Westona A. Price jsem od doby, co jsem se začal zajímat o Primal životní styl, slyšel mnohokrát. Zmiňovala ji spousta osobností z oblasti zdraví předků, které dlouhodobě sleduji. Vypadá to, že jakmile se začnete zajímat o vliv stravy na zdraví, dříve či později na toto dílo narazíte. A přestože poprvé vyšla před více než 80 lety, stále toho má čtenářům hodně co nabídnout.

Doktor Price byl po svých zjištěních o obrovském vlivu stravy na naše zdraví hodně optimistický ohledně budoucího vývoje medicíny směrem k větší prevenci degenerativních onemocnění namísto korektivní chirurgie a léčení pouhých symptomů nemocí. Bohužel, za těch 80 let se toho moc nezměnilo a moderní západní medicína z velké části pořád jede v zajetých kolejích diagnóz a následného potlačování symptomů. O obrovském vlivu vhodné stravy na zdraví nejen zubů, ale celého těla vám moc lékařů vyprávět nebude. Naštěstí si dnes už můžeme přečíst české vydání této pozoruhodné knihy a udělat si vlastní názor na vliv jídla na naše zdraví.

O Autorovi

Dr. Weston Andrew Price byl bezesporu výjimečnou osobností. Byl to americký zubař a vědec, který vedle své praxe začátkem minulého století dokázal procestovat několik kontinentů. Poznatky o primitivních národech, které na svých výpravách zkoumal, a o jejich stravě zužitkoval v díle Výživa a fyzická degenerace. Tu poprvé publikoval v roce 1939. V roce 1945 pak vydal rozšířenou verzi knihy s dalšími fotografiemi a mimo jiné s novou kapitolou o velmi důležitém aktivátoru X (až po 60 letech vědci zjistili, že šlo o živočišný vitamín K2 MK-4). Svou prací chtěl doktor Price přispět k lepšímu zdraví obyvatel moderního západního světa, které počátkem minulého století bylo v mnoha ohledech v horším stavu než dnes.

Cesty za poznáním

Díky svému výzkumu Weston A. Price zjistil, že zdraví úst bylo úzce spojené se zdravím celého těla. Priceova teorie byla, že za velký nárůst zubních onemocnění mohl rozmach zpracovaných potravin už koncem 19. století. Když se doktor Price doslechl o populacích původních obyvatel na různých místech světa, kteří se prý těšili skvělému zdraví (na rozdíl od obyvatel civilizovaného světa), rozhodl se procestovat svět a tyto původní obyvatele žijící tradičním způsobem života zkoumat.

Ve 30. letech minulého století postupně navštívil 14 primitivních populací po celém světě. Vyšetřoval zdraví jejich zubů a odebíral vzorky jejich tradiční stravy, které pak zkoumal v laboratoři, kde zjišťoval obsah živin. Čím byly tyto populace původních obyvatel unikátní, byla skutečnost, že vedle sebe žily skupinky těch, kteří se stále živili svou tradiční stravou, a těch, kteří přešli na moderní potraviny dovážené ze západního světa. Nejčastěji šlo o bílou mouku, leštěnou rýži, rafinovaný cukr, rostlinné tuky a oleje, džemy a slazené konzervované potraviny.

Nenašel jsem dosud jedinou skupinu z primitivních populací, která by tělo vystavěla a udržovala ho ve vynikajícím stavu tím, že by se živila jenom rostlinnými potravinami.
~ Weston A. Price

Přestože Dr. Price viděl spoustu lidí s širokou škálou ras, kultur a historického vývoje, jednu věc měli všichni společnou – v podstatě u nich neexistovala zubní onemocnění. Zubní oblouky byly skvěle vyvinuté a zuby byly více méně normální. Nejpřekvapivější na tom bylo, že nikdo z těch lidí nikdy ani neslyšel o zubním kartáčku.

Stav jejich zubů (i celkové zdraví) se ale rychle zhoršil, jakmile své tradiční potraviny ve větší míře nahradily těmi moderními. A u druhé generace těchto obyvatel, která vyrůstala na moderních potravinách, pozoroval zúžené zubní oblouky, stěsnané a křivé zuby, častý výskyt zubních kazů, zúžení nejen obličeje, ale často i celého těla a vyšší náchylnost k infekčním chorobám, jakými byla např. tuberkulóza.

Obsah

V knize najdete 30 kapitol (viz přiložené foto), z nichž první polovinu tvoří popis všech 14 zkoumaných primitivních národů. Zbytek kapitol se zabývá tématy jako jsou ochranné faktory vůči zubnímu kazu (minerální látky a vitamíny ve stravě), původ fyzických deformací, důležitost správné výživy u obou rodičů před početím dítěte, fyzický a morální úpadek tehdejší západní společnosti, vyčerpání půdy a zhoršující se stav rostlin a zvířat apod. Poslední kapitola sestává z několika ukázek osobní korespondence Dr. Price.

Jde o poměrně tlustou bichli s více než 500 stránkami textu doprovázeného více než 170 fotografiemi a grafy.

Nebudu se tu dlouze rozepisovat o obsahu jednotlivých kapitol. Spíš zkusím nastínit hlavní myšlenky, které postupují celou knihou.

Výživa a fyzická degenerace obsah

Společné rysy tradičních potravin

Ať už se jednalo o jakoukoli ze zkoumaných primitivních populací, Dr. Price vždy docházel ke stejným zjištěním. Dokud členové dané skupiny jedli stravu svých předků, těšili se velmi dobrému zdraví. Mnoho z těchto skupin jaksi vědělo, že aby zabránili určitým nemocem, museli občas konzumovat jisté velmi specifické potraviny, pro které často museli cestovat dlouhé vzdálenosti, a buďto je sami sbírat nebo lovit nebo směňovat s jinými kmeny.

A ať už tyto populace žily v teplých oblastech kolem rovníku nebo v chladných oblastech za polárním kruhem, jejich tradiční strava vždycky obsahovala dostatek minerálních látek a vitamínů (doktor Price se zaměřil na ty rozpustné v tucích) pro správný vývoj zubů a zdravého těla i pro zabránění rozvoje zubního kazu.

Když Dr. Price zkoumal složení tradiční stravy, zjistil, že u všech primitivních skupin se z pohledu obsahu minerálních látek a vitamínů nápadně podobá. V porovnání s tehdejší moderní stravou založenou na zpracovaných potravinách s vysokým obsahem bílé mouky, cukru a rostlinných tuků měly tradiční potraviny 4x vyšší obsah důležitých minerálních látek a 10x vyšší obsah vitaminů.

Doktor Price nezůstal u teoretizování o důležitosti daných minerálů a vitaminů, ale dokázal je využít ve vlastní lékařské praxi. V knize popisuje několik případů, když nasazením vhodné stravy bohaté na vitamíny rozpustné v tucích a základní minerální prvky dokázal významně zlepšit stavy svých pacientů. Rutinně tak dokázal zastavit aktivní zubní kazy. Chlapce upoutaného na lůžko v bolestech dokázal dostat zpět na nohy a přivést ho k dobrému zdraví. 16letá dívka trpící opožděným vývojem obličeje (kvůli tehdy populární zásadité dietě) po roce dospěla a přestala se stranit svých vrstevníků. A podobných příkladů v knize najdete mnohem víc.

Bílý člověk toho ví příliš moc na to, aby se zeptal indiána na cokoli
~Indiánova odpověď na otázku, proč bílému muži neřekli, jak zabránit kurdějím.

Nejen o výživě

Kromě výživy, které je věnováno nejvíc prostoru, se z knihy dozvíte spoustu zajímavostí o navštívených lokalitách, jejich historii i často zvláštních rysech nebo schopnostech tamních obyvatel.

V kapitole o starověkých civilizacích Peru a jejich potomcích se třeba dozvíte o skvělých inženýrských schopnostech těchto lidí, kteří s jednoduchými nástroji dokázali vysoko v peruánských horách budovat stovky kilometrů dlouhé akvadukty zavlažující celá údolí. Kosterní nálezy dokládají, že to dokonce byli i zruční chirurgové schopní operovat díru v lebce.

Nebo v kapitole o původních obyvatelích Austrálie se dočtete, jak dokázali na vzdálenost dvou kilometrů sledovat pohyb zvířat, které bílý člověk vůbec neviděl. Maorové z Nového Zélandu prý viděli měsíce Jupitera, které bílý člověk dokázal pozorovat pouze přes dalekohled.

O Eskymácích se dočtete, že údajně na relativně dlouhé vzdálenosti dokázali nést 45 kg nákladu v každé ruce a dalších 45 kg v zubech.

Osobně mě hodně překvapily časté zmínky o špatném fyzickém i duševním stavu velké části tehdejších obyvatel západního světa. Dokumentuje ho třeba zmínka, že ve Spojených Státech muselo být 70 % branců povolaných během obou světových válek odmítnuto kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu.

Počet zubů z 1000 napadených zubním kazem u původních obyvatel na své původní stravě (prim) a na moderní stravě (mdrn). Stále se opakující vzorec u všech 14 zkoumaných populací.
Ten samý údaj vyjádřený procentuálně u všech zkoumaných populací.

Geny versus prostředí

Dnes už víme, že geny jsou určitými předpoklady. Ty se můžou a nemusí vyjádřit v závislosti na vnějších vstupech (mezi které patří i naše strava). Doktor Price při své práci došel v podstatě ke stejnému závěru. Jak díky svým vlastním pokusům nebo studiem tehdy dostupných vědeckých prací. Najdete tu zmínku o několika pokusech na zvířatech, kdy se v důsledku nedostatku určitého vitamínu nebo minerálních látek narodila zvířata s nějakým postižením (např. rozštěp patra, nedovyvinuté části lebky, chybějící oči apod.) Pokud ale takto postižená zvířata dostávala plnohodnotnou potravu, měla naprosto zdravé potomky.

Důležitost správné výživy obou rodičů (nikoli jen matky) ilustruje Dr. Price na příkladu hned několika primitivních populací. U těch buď nastávající matka nebo oba nastávající rodiče dostávali speciální výživu často již měsíce před svatbou. Slyšeli jste některého současného lékaře mluvit o důležitosti správné výživy pro nastávající rodiče?

Je Velice nešťastné, že lékařská a zubní věda nehledala u primitivních lidí dříve standardy nejenom fyzické dokonalosti, ale také výživy.
~ Weston A. Price

Zuby, zuby, zuby

Vhledem k autorově profesi jsou zuby nejčastěji probíraným tématem i fotografovaným objektem. V každé kapitole se na vás bude usmívat kopa rozesmátých domorodců s perfektním chrupem. A vedle nich se budou zubit jejich sousedé nebo děti s křivými a děravými zuby.

Důležitost výživných tradičních potravin pro správný vývin širokých zubních oblouků, do kterých se krásně srovnají všechny zuby (včetně posledních stoliček), je zdůrazňována znovu a znovu téměř v každé kapitole. Kéž by nás tohle učili ve škole. Sice by pak dnešní ortodontisté měli hlouběji do kapsy, ale zase by každé druhé dítě nemuselo nosit rovnátka.

Podobně důležité je uvědomění, že pro zdravé zuby bez kazů můžeme nejvíc udělat správnou stravou. A to bohatou na potřebné minerální látky a vitaminy (především ty rozpustné v tucích čili A, D, E a K) a chudou na přidanou energii.

V poslední kapitole najdete dopis Dr. Price svým drahým neteřím a synovcům. Ve něm popisuje vhodnou stravu pro výchovu zdravých lidí. Důraz klade na ryby a mořské plody, vejce a maso, máslo, tučné nepasterované mléko a sýry a v menší míře některé druhy neškrobnaté zeleniny a ovoce. Dokonce doporučuje využívat vařené jídlo z obilovin připravené z čerstvě nalámané pšenice nebo ovsa, které by se mělo jíst se smetanou nebo mlékem. To by pak děli měly zapít jednou nebo dvěma sklenicemi mléka. Dále jim pak doporučuje omezit škroby a cukry. Snížit spotřebu těstovin a všech produktů z bílé mouky na minimum. Doslova píše: „Mezi nejhoršími jídly, jakými bychom mohli krmit děti, by byl bílý chléb s džemem nebo lívance s javorovým sirupem nebo podobné kombinace a tyto nejsou ani pro dospělé o nic lepší než pro děti…“

Jak se četla

Přiznám se, že od doby, kdy jsem knihu poprvé otevřel, mi trvalo roku a půl, než jsem ji dočetl. Mezitím jsem přečetl několik dalších knih a k této se vždycky vracel po menších či delších pauzách. Není to úplně nejlehčí čtení a občas jsem se musel prokousávat pasážemi bohatými na různá čísla a statistiky. Naštěstí jich nebylo moc. A plno zajímavých témat a zjištění v každé kapitole mě vždycky přitáhlo zpět ke čtení.

V textu najdete relativně dost chyb typu chybějící písmenko a občas i celé slovo. To je pochopitelné vzhledem k tomu, že tento obdivuhodný překlad nemá na svědomí profesionální tým, ale pouze manželé Dudmanovi. Já jim to rád odpustím a raději z celého srdce děkuji za překlad této úžasné knihy.

Použité fotografie nedosahují takové kvality jako fotografie Doktora Price použité třeba v knize The Dental Diet (recenzi čtěte tady). Ale opět chápu, že autoři překladu neměli přístup k originálním fotografiím ve vyšší kvalitě.

Některé pasáže v překladu můžou působit trochu nepřirozeně, ale není to nic rušivého.

Opět, když vezmu v potaz, že překlad vznikal tak říkajíc na koleně a stojí za ním pouze dva lidé, mám chuť na veškerou kritiku zapomenout a znovu poděkovat za skvělou práci a obrovské úsilí, které za vydáním knihy stojí.

Hodnocení

Doktor Price napsal skvělou knihu, která od svého vzniku inspirovala generace dalších autorů. Pokud dnes sledujete jakéhokoli lékaře nebo influencera v oblasti Ancestral Health, nízkosacharidové stravy, primal, keto nebo carnivore, existuje velká šance, že jste o knize Výživa a fyzická degenerace už slyšeli. Jestli vás o důležitosti vhodné stravy pro zdraví zubů a celého těla nepřesvědčí tato kniha, tak už nic.

Doporučil bych ji hlavně mladým lidem, kteří se chystají založit rodinu. Po přečtení dost možná změní svůj jídelníček. Ale hlavně jim získané informace můžou pomoct porodit a vychovat zdravější a šťastnější děti.

Zajímají vás podrobnější výpisky, které jsem si při čtení občas dělal? Mrkněte do naší FB skupiny Primal Život.

Četli jste ji? Jak se vám líbila? Co na vás nejvíc zapůsobilo?

Podělte se o své postřehy v komentářích.

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů