Chcete se podílet na blogu? Napište mi.

Rizikové faktory těžkého průběhu COVID-19: co někomu přitěžuje a jinému zase pomáhá

COVID-19 rizikové faktory

Víte, co všechno můžete dělat pro to, abyste měli mírnější průběh COVID-19 až se s ním potkáte? (Otázkou totiž není, jestli, ale kdy se to stane.) Je toho spousta od slunění, přes vyhýbání se rostlinným olejům, snížení krevního cukru na normální úroveň (tady pomůže nízkosacharidová strava), hubnutí až po slupnutí dvou para ořechů denně nebo jezení kysaného zelí.
Co patří mezi silné rizikové faktory vážného průběhu COVID-19 a co naopak vliv nemá? Čtěte dál.

Prohlášení: v článku najdete odkaz na jeden dokument, který si můžete zdarma stáhnout, a na jeden produkt Primal Blueprint. U nás ho sice nikde koupit nemůžete, ale z úcty k autorovi článku jsem všechny odkazy v překladu nechal.


Toto je můj překlad původního článku z Mark’s Daily Apple, který najdete tady.

EN: This is a translated article. Here you can find the original post.

Pod čarou začíná překlad.


Ze způsobu, jakým nás média informují, byste si mohli myslet, že všichni na světě jsou k závažnosti průběhu COVID-19 stejně náchylní. Ale když porovnáte počty případů a smrtnost mezi jednotlivými zeměmi, začnou se objevovat rozdíly. Existují dokonce rozdíly uvnitř jednotlivých zemí, států a měst. Je jasné, že kromě prostého styku s virem jsou ve hře další proměnné. Neustále se objevují nové studie zkoumající rizikové faktory těžkého průběhu COVID-19.

Jaké to jsou?

A co je mnohem důležitější, můžete některé z těchto proměnných ovlivnit?

Určuje krevní skupina závažnost průběhu COVID-19?

Na začátku výzkumu si vědci všimli zjevného spojení mezi krevní skupinou a mírou nákazy koronavirem. Ti s krevní skupinou A nebo B byli častěji pozitivní. Ti s krevní skupinou 0 měli menší šanci virus chytit.1

I když vztah mezi krevní skupinou a rizikem nákazy zůstává, následné studie nenašly jakoukoli souvislost mezi závažností nemoci a krevní skupinou.

Verdikt: Na základě dnešních důkazů se nezdá, že by hrála roli. Odolnost vůči nákaze však určitým způsobem chrání před vážným průběhem COVID-19. Když se nenakazíte, nemůžou se u vás vyskytnou jakékoli, natož vážné, symptomy.


Stáhněte si hned váš Průvodce zdravým zažíváním


Určuje pohlaví, zda koronavirus přežijete?

Metaanalýza 12 studií provedená v červnu 2020 zjistila, že muži mají o 31 % vyšší riziko výskytu vážného průběhu než ženy.2 Všech 12 zkoumaných studií mělo podobné výsledky. Lišily se jen velmi málo.

Je to ale způsobené pohlavím? Nakonec, podle toho, co jsem zjistil, tato metaanalýza nezohlednila další proměnné, které se mezi oběma skupinami mohly lišit, jako metabolický syndrom nebo obezitu. A přitom pohlaví hraje roli u takových rizikových faktorů jako je obezita. Například jiná studie potvrzuje, že muži s nadváhou jsou náchylnější k těžkému průběhu koronaviru než ženy s nadváhou. Z předchozích studií také víme, že muži a ženy mají různé druhy imunitní reakce na viry a vakcíny.3

Svou roli v tom můžou hrát i hormony. Estrogenová terapie u mužů i žen má slibné výsledky jak při potlačení zánětu (zdroj dýchacích problémů vyvolaných koronavirem), tak pro zvýšení šance na přežití.4

Verdikt: Na pohlaví záleží. Muži jsou ohroženější.

Hladina selenu a COVID-19

V počátcích epidemie jsem si všimnul, že hladina selenu hraje velkou roli v náchylnosti ke spoustě různých virů, včetně chřipky, původního SARS a mnoha dalších. Viry sbírají selen v těle, používají ho k vlastnímu množení a zároveň tím oslabují hostitele. Spousta z míst, kde se onemocnění COVID-19 hodně rozmohlo, měla mizernou hladinu selenu v půdě. To se projeví v nižších hladinách selenu v potravinách pěstovaných v takové půdě a vyšším riziku nedostatku selenu u celého obyvatelsva.5

A opravdu hladina selenu je dnes spojována s vážností průběhu COVID-19. Nedávná studie mezi pacienty s COVID-19 měřila jejich hladinu selenu přeživších a těch, co zemřeli. Přeživší pacienti měli mnohem vyšší hladinu selenu.6

Verdikt: Asi ano. Ještě se s určitostí neprokázal kauzální vztah, ale všechno tím směrem ukazuje. Určitě neuškodí, když si denně dáte dva para ořechy.

Může dostatečná hladina vitamínu D zmírnit dopad koronaviru?

První místa výskytu byla chladnější místa se zataženou oblohou a nízkým UV indexem. Wu-chan v Číně zakrývala většinu ledna silná mračna a trápilo ho neustálé znečištění ovzduší, které ještě víc blokovalo UV záření. Také italská Lombardie má problémy se znečištěním ovzduší a UV index příliš nízký na to, aby lidé mohli vyprodukovat dostatek vitamínu D. A dnes se konečně objevují studie, které potvrzují myšlenku, že vitamín D chrání před vážnou infekcí.

V Íránu měli COVID-19 pacienti s hladinou vitamínu D nad 30 ng/ml nižší riziko vážného průběhu infekce a úmrtí.7

V Anglii měli COVID-19 pacienti s vyšší hladinou vitamínu D nižší riziko hospitalizace.8

Samozřejmě nejde jen o vitamín D. Vitamín D bude spíš ukazatelem dostatečného pobytu na slunci, který přináší spoustu dalších přínosů pro imunitu a pro zdraví. Jedním takovým přínosem, o kterém víme, že má spojitost s COVID-19, je oxid dusnatý. Dalším je sladění cirkadiánního rytmu. Takže si nemyslete, že mega dávky pilulek s vitamínem D vás před COVID-19 ochrání stejně jako přirozené sluneční světlo. Většina z těchto lidí pravděpodobně vůbec žádné doplňky stravy s vitamínem D nebrala (a ani je to nenapadlo). Infekce je zastihla s takovou hladinou vitamínu D, jakou zrovna měli.

Verdikt: Snažte se mít hladinu vitamínu D v krvi 30 ng/ml nebo vyšší. Nachytejte spoustu sluníčka.

Jste kvůli obezitě náchylnější?

Obezita je obrovská přitěžující proměnná. Nejde je o to, že obézní lidé častěji trpí dalšími zdravotními problémy, i když to asi také hraje určitou roli. Ale sama obezita je nezdravá. Tělesný tuk produkuje víc zánětlivých látek a přispívá tak k zánětu v těle. Jedním ze způsobů, jak koronavirus škodí vašemu tělu je, že podporuje tvorbu těchto zánětlivých látek. Pokud už v těle nějaký zánět máte, hodně tím viru usnadňujete práci.

Jistěže obezita je spojována se závažností COVID-19.9 A co je důležitější, obezita je nezávislý určující faktor závažnosti COVID-19. Můžete odstranit další proměnné, jako je hypertenze, diabetes a srdeční onemocnění a tento vztah zůstane.10 Extrémní obezita (BMI 45 a víc) je ještě horší a některé výzkumy naznačují, že čtyřnásobně zvyšuje riziko těžkého průběhu COVID-19.11

Verdikt: Obezita zvyšuje závažnost průběhu COVID-19.

COVID-19, cukrovka, a vysoký krevní cukr

Jedna nedávná studie na 1200 Američanech s COVID-19 zjistila, že ti s cukrovkou nebo zvýšenou hladinou krevního cukru měli riziko úmrtí 29 %. Ti bez cukrovky nebo vysokého krevního cukru měli riziko úmrtí jen 6 %.12 
V jiné studii mezi čínskými pacienty bylo riziko úmrtí 7,8 % u těch s cukrovkou a 2,7 % u pacientů bez cukrovky.13

Navíc cukrovka a zvýšená hladina krevního cukru zvyšují riziko infekce, takže tu máme dvojí účinek.

Verdikt: Cukrovka a vysoký krevní cukr zvyšují riziko závažného průběhu COVID-19.

Hypertenze jako rizikový faktor

Hypertenze (vysoký krevní tlak) se často veze s obezitou a cukrovkou, takže by se mohlo zdát těžké rozlišit jejich vliv. Ale i tohle vědci zkoumali a zjistili, že pokud někdo už trpí hypertenzí, ta u něj může 2,5krát zvyšovat riziko těžkého průběhu COVID-19 nebo úmrtí.14

Nicméně ti pacienti s hypertenzí, kteří berou ACE inhibitory měli menší riziko těžkého průběhu nebo úmrtí než ti, kteří nebyli léčeni.15 Takže všechno není ztraceno.

Verdikt: Hypertenze zvyšuje riziko vážného průběhu COVID-19, ale ACE inhibitory její vliv potlačují.

Předešlé vystavení koronaviru

Existují tucty různých koronavirů. Běžná chřipka je taky druhem koronaviru. Původní SARS byl koronavirus, stejně jako MERS. Koronaviry najdeme i u zvířat (dokonce i u domácích mazlíčků). A naše imunitní systémy na ně neustále reagují — dokonce i když nás nějaký náhodný koronavirus nakonec neinfikuje, náš imunitní systém si udělá poznámku a z tohoto setkání se poučí.

To je možná důvod proč imunitní T-buňky proti jiným koronavirům, jako SARS, různým zvířecím koronavirům, a snad dokonce i proti běžnému nachlazení, můžou fungovat proti COVID-19. Tato křížová imunita je dlouhodobá. Přestože SARS udeřil před 17 lety, mnoho účastníků studie proti němu pořád mělo imunitní T-buňky.16 V jiné studii 20-50 % lidí, kteří s koronavirem nepřišli do kontaktu, mělo aktivní T-buňky proti COVID-19.17

Verdikt: I když detaily se stále zkoumají (které koronaviry znamenají určitý stupeň imunity?) a nespoléhal bych na to, zdá se, že předchozí vystavení jiným koronavirům snižuje závažnost onemocnění.

Možná souvislost s příjmem omega-3 a omega-6

Tohle je zatím spekulativní, ale věřím, že časem to potvrdí důkazy.

Eikosanoidy jsou prekurzory zánětu — ovlivňují, jak reagujeme na imunitní podněty, včetně uvolňování zánětlivých cytokinů a reakcí na bolest. Eikosanoidy ovlivňuje rovnováha omega-3:omega-6 mastných kyselin v našem těle. Když máme víc tkání bohatých na omega-6, budeme mít víc zánětlivých eikosanoidů. Když máme víc tkání bohatých na omega-3, budeme mít víc protizánětlivých eikosanoidů. Je pravděpodobné, že složení eikosanoidů ovlivní reakci na COVID-19 – a jeho závažnost.18

Ukázalo se, že jak omega-3, tak omega-6 ve stravě mají velký vliv na hladinu omega-3 a omega-6 v našem těle, a tudíž i na poměr zánětlivých/protizánětlivých eikosanoidů. Hádám, že lidi konzumující rostlinné oleje s vyšší hladinou omega-6 kyselin mají vyšší riziko vážného průběhu COVID-19 než lidi s vyváženějším poměrem omega-6:omega-3 v těle.

Verdikt: Uvidíme.


Primal Blueprint Primal Omegas: vysoce kvalitní zdroj dvou klíčových omega-3 mastných kyselin, EPA a DHA


Příjem kysaného zelí

Většina zemí z nízkou COVID-19 smrtností má dlouhou tradici v jezení kysaného zelí. Patří mezi ně Jižní Korea s kimči a balkánské země a střední Evropa s kysaným zelím. V nedávné studii vědci zjistili, že příjem kysaného zelí měl vliv na smrtnost COVID-19.19

Jde o hodně předběžné zjištění, ze kterého nemůžeme dělat závěry, ale dává to smysl. Kysané zelí obsahuje sloučeniny, které potlačují důležité receptory, skrz které virus páchá většinu škod.

Verdikt: Možná. Nemůže uškodit. Tady najdete jednoduchý recept na kysané zelí, pokud ho raději chcete začít jíst.

Bezpochyby existují další důležité faktory. Příjem základních živin, celá škála důležitých vitamínů a minerálů, o kterých vždycky mluvíme, ještě neobjevené genetické variace, poměr makroživin, metabolická flexibilita, zdravé zažívání — všechno to, co ovlivňuje další stránky našeho zdraví, bude asi hrát roli i zde.

Ale když se postaráte o ty faktory, o kterých jsem dnes psal, určitě si tím neuškodíte a může vám to pomoct.

Díky všem za přečtení. Mějte se!


Chcete bez každodenního cvičení, diet, pilulek a koktejlů shodit přebytečná kila, přestat bojovat s jídlem a začít si užívat spoustu energie a pevnější zdraví? Zarezervujte si zdarma nezávazný 30minutový hovor, kde zjistíte, jak vám s tím můžu jako kouč pomoct.

Pokud zrovna nehledáte kouče, ale sami na sobě chcete zapracovat a cítit se líp, zkuste 21denní výzvu.

Mirek Kec
Jsem nadšený vyznavač Primal životního stylu, zapálený kuchař amatér a certifikovaný Primal Health Coach. Mým cílem je šířit informace o tomto jednoduchém a zdravém životním stylu, díky kterému můžeme předcházet a někdy i zvrátit spoustu neduhů dnešní doby jako je např. nadváha, chronická únava, cukrovka typu 2, výkyvy nálad nebo zažívací potíže.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů